Sohlbergs stenhuggeri jobbar över hela Sverige och sätter normalt mellan 20-30.000m2 smågatsten per säsong i alla dess former såsom bågsättning, radsättnig, vsättning m,m

Tidigare kunder

Kommer snart, sidan under ombyggnad